Blog > Komentarze do wpisu

Kto jest zobowiązany do dokonania rozliczenia rocznego pobranej pomocy

Kto jest zobowiązany do dokonania rozliczenia rocznego pobranej pomocy Obowiązek rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji
Kto jest zobowiązany do dokonania rozliczenia rocznego pobranej pomocy Obowiązek rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (dofinansowania do wynagrodzeń) wynika bezpośrednio z przepisu art. 26c ust. 5 ustawy, który stanowi, że pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku następnego. Powołany przepis posiada charakter ogólny, tzn. odnosi się do wszystkich pracodawców, którzy wypełniają jego dyspozycję, a więc uzyskali dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany rok. Natomiast konsekwencją zapisu mówiącego o dokonaniu rozliczenia za okres roczny jest fakt, iż rozliczeniu podlegać będą dofinansowania uzyskane za okres od stycznia do grudnia. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż ustawa nie wprowadza rozgraniczenia na przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz pracodawców niebędących przedsiębiorcami, co powoduje, iż rozliczenie dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności. Tak więc uzyskane dofinansowania rozliczyć powinni zarówno przedsiębiorcy (w tym zakłady pracy chronionej oraz pracodawcy nieprowadzący zakładów pracy chronionej, tzw. rynek otwarty), jak i pracodawcy, którzy przedsiębiorcami nie są (np. stowarzyszenia lub fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej). Rozliczenia rocznego należy dokonać na formularzach, z których jeden przeznaczony jest do wykazania przez przedsiębiorców podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (INF-D-Kz), a drugi służy do rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz sfinansowanych składek na ubezpieczenia społeczne (INF-D-R). Formularz rozliczenia rocznego jest taki sam dla wszystkich pracodawców, którzy uzyskali pomoc na podstawie jednego z wymienionych w poprzednim punkcie tytułów (art. 25 ust. 2, 3 lub 3a lub 26a ustawy o rehabilitacji). A zatem ten sam formularz rozliczenia rocznego składany będzie niezależnie od faktu, czy pracodawca jest przedsiębiorcą i podlega przepisom rozporządzenia pomocowego oraz niezależnie od okresu, za który pracodawca uzyskiwał pomoc. Terminem dokonania rozliczenia rocznego jest 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Przez dokonanie rozliczenia rocznego należy rozumieć złożenie dokumentów w sprawie rozliczenia rocznego (INF-D-Kz i INF-D-R) oraz wpłacenie do organu udzielającego pomocy kwoty zwrotu dofinansowania, w przypadku gdy rozliczenie wykaże konieczność dokonania takiego zwrotu. Praca na Cyprze Praca na Litwie Praca na Malcie Praca w Anglii Praca w Australii Praca w Austrii Praca w Belgii Praca w Chinach Praca w Czechach Praca w Danii Praca w Dubaju Praca w Finlandii Praca w Grecji Praca w Hiszpanii Praca w Holandii Praca w Iraku Praca w Japonii Praca w Kanadzie Praca w Kuwejcie Praca w Niemczech Praca w Norwegii Praca w Portugalii Praca w Szkocji Praca w Szwajcarii Praca w Szwecji Praca w USA Praca w Walii Praca we Francji Praca we Włoszech
sobota, 29 marca 2008, ulgipodatkowedlafirm

Polecane wpisy

  • Praca za granicą

    Praca na Cyprze Praca na Litwie Praca na Malcie Praca w Anglii Praca w Australii Praca w Austrii Praca w Belgii Praca w Chinach Praca w Czechach Praca w Dan

  • Informacje dla firm

    Wprowadź wyszukiwane hasła Prześlij formularz wyszukiwania Web ulgipodatkowe.blox.pl

  • Co możesz zyskać zatrudniając niepełnosprawnych

    Co możesz zyskać zatrudniając niepełnosprawnychW Polsce ponad 2,5 mln osób w wieku produkcyjnym to niepełnosprawni. Tylko co piąty z nich jest zatrudniony, a ch